Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności stworzony dla serwisu okazjeirabaty.online (dalej zwany Serwisem), administrowanego przez spółkę BLUE WINE MEDIA AGENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Bytomskiej 184, 41-940 Piekary Śląskie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000731930 , REGON 380260778, NIP 4980268646 (dalej: Administrator). Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników Serwisu, w tym klientów Administratora, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych. Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwisów internetowych oraz firm, których dane linki/dane kontaktowe podane są w Serwisie. Zasady polityki prywatności, które są określone poniżej dotyczą tylko strony okazjeirabaty.online, nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze strony okazjeirabaty.online . Po opuszczeniu strony okazjeirabaty.online prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.

Korzystając ze strony okazjeirabaty.online akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej Serwisu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.

 

§1
Zakres podmiotowy

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:

– zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, którzy podali swoje dane osobowe w celu skorzystania z oferty firm, na rzecz których BLUE WINE MEDIA AGENCY Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa,

– innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu i w ramach tego udostępniają Administratorowi swoje dane osobowe, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu oraz osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem.

 

§2
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.okazjeirabaty.online oraz osób korzystających z Serwisu jest BlueWine Media Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Bytomskiej 184, 41-940 Piekary Śląskie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000731930 , REGON 380260778, NIP 4980268646, adres e-mail: contact@bluewine.media.

 

§ 3
Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Bernarda Jirnov, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Topolowa 48/2, 31-506 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bernard.jirnov@bluewine.media

 

§4
Zakres i sposób pozyskiwania danych

1. Administrator informuje, iż wypełnienie wniosku / formularza dostępnego na stronie okazjeirabaty.online pozostaje równoznaczne z udostępnieniem i przetwarzaniem następujących danych, w tym danych osobowych:

– indywidualnego ID nadawanego podczas rejestracji

– daty rejestracji

– IP rejestracji

– imienia

– adresu -mail

2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z pełni usług oferowanych przez Serwis.

3. W ramach korzystania z Serwisu okazjeirabaty.online dane osobowe są pozyskiwane między innymi poprzez:

– formularze wypełniane online dostępne na stronie internetowej okazjeirabaty.online, służące do rejestracji, celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;

– kontakt poza stroną internetową – na stronie internetowej okazjeirabaty.online znajdują się adresy email, pod którymi jest możliwy kontakt z Administratorem;

– dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące ilości odwiedzin na stronie okazjeirabaty.online – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na stronie, URL odwiedzane po wizycie na stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Administrator zastrzega, iż nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

– korzystanie z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Administratora – gromadzone są w ten sposób informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.

 

§5
Cele i podstawa przetwarzania

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a nadto w pozostałych celach szczegółowo określonych w Regulaminie (https://okazjeirabaty.online/regulamin/) i nn. Polityce. Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) to jest:

a) wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą, lub/i

b) w celu wykonania zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub/i

c) w prawnie uzasadnionych celach Administratora (w tym m.in.: w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez Użytkownika, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

2. Administrator informuje, iż wykorzystuje przekazane mu dane osobowe wyłącznie we wskazanych w nn. Polityce celach. W szczególności:

a) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Administratora lub jego Partnerów. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie komunikacji marketingowej.

b) w przypadku założenia w Serwisie konta użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika.

c) w przypadku zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tej umowy oraz w celach rachunkowych, realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach Administratora, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

3. Dane osobowe są wykorzystywane również do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników Serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane, w szczególności adresy IP, są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Takie dane, w tym dane osobowe, mogą być profilowane przez Administratora poprzez ich zestawianie z danymi o przeglądanych produktach lub usługach Administratora i jego Partnerów dla dokonywania zautomatyzowanej oceny preferencji produktów i usług i przygotowywania dedykowanych informacji.

4.Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może skutkować brakiem uzyskania dostępu do oferowanych przez Administratora i Partnerów Serwisu Usług oraz Ofert.

5. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie powyższym oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Partnerów handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym oraz na przekazywanie danych osobowych Użytkownika Partnerom handlowym.

6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.

 

§6
Pliki Cookie

Korzystanie z Serwisu wiąże się z gromadzeniem informacji o wizycie i sposobie poruszania się przez Użytkownika w Serwisie. W tym celu stosowane są pliki cookie. Plik cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookie używane w Serwisach wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkownika czy zabezpieczenia stron internetowych oraz do bieżącej optymalizacji Serwisu. Niektóre funkcjonalności Serwisów nie będą działały w sytuacji,
gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookie.

Instalowanie plików cookie lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Użytkownika przeglądarka oraz systemy analityczne. Trwałe pliki cookie nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to by informacje o wyborach Użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego
i powracającego Użytkownika Serwisów.

Niektóre pliki cookie są tworzone przez podmioty, z których usług korzystamy. Stosujemy pliki cookie w celach określonych w nawiasach: Google Inc. (Google Analytics, Double Click
i Google Adwords), Facebook, Adform (analiza ruchu i skuteczności reklam).

Administrator wykorzystuje pliki cookie:
  • przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane
    są poszczególne strony Serwisów. Dane te wykorzystujemy do optymalizacji Serwisów pod kątem odwiedzających nas użytkowników;
  • aby zapamiętywać sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu i ułatwić jego przeglądanie, w szczególności lepiej dopasować prezentowane treści oraz funkcjonalności do potrzeb Użytkownika;
  • w celach marketingowych, aby dopasować przekaz marketingowy do preferencji Użytkownika;

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze stron internetowych i niezakłóconego wyświetlania ich zawartości.

Jeśli Użytkownik nie chce, by pliki cookie były instalowane na jego urządzeniu, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookie za pomocą zmiany ustawień używanej przeglądarki internetowej. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

Zaznaczyć należy, iż ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

§7
Okres przetwarzania

1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Administrator lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

 

§8
Udostępnianie danych

1. Administrator, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych Regulaminem i Polityką (w tym wskazanych w ustępach poniżej) oraz przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność między innymi takich firm jak: firmy kurierskie, firmy świadczące usługi pocztowe oraz firmy będące dostawcą dla Serwisu systemu płatności elektronicznych, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane.

2.Administrator zastrzega, iż wypełnienie przez Użytkownika wniosku (formularza) pod adresem: okazjeirabaty.online skutkować będzie przekazaniem udostępnionych we wniosku danych podmiotom współpracującym z Administratorem.  Warunkiem przekazania przez Serwis danych Użytkownika do partnerów handlowych serwisu jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza zamieszczonego w Serwisie. Wypełniając formularz Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i teleadresowe oraz inne informacje wymagane dla celów dokonania weryfikacji Użytkownika, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie danych.

 

§9
Prawa osób których dane dotyczą

Osoby fizyczne, których dane dotyczą posiadają następujące uprawnienia:

I. Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe ich dotyczące, a jeżeli ma to miejsce – uzyskania dostępu do danych, które ich dotyczą, w szczególności pozyskania kopii przetwarzanych danych. Za udostępnienie kopii Administrator zastrzega sobie pobieranie opłaty administracyjnej adekwatnej do kosztów udostępnienia.

II. Sprostowania danych osobowych

W przypadku niezgodności lub nieprawidłowości przetwarzanych danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania niezwłocznego ich sprostowania.

III. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczas przeprowadzonego przetwarzania.

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, w szczególności gdy:

– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

– dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, przysługuje ono m.in.. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres umożliwiający sprawdzenie prawidłowość tych danych.

V. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać między innymi w sytuacji gdy dane osoby fizycznej nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. W ramach realizacji tego prawa osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

Warunkiem realizacji ww. prawa jest techniczna możliwość przekazania danych.

VI. Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych naruszającego przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Skargę należy skierować do właściwego organu nadzorczego.

VII. Sprzeciw wobec profilowania danych.

Użytkownikowi, którego dane osobowe podlegają profilowaniu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich profilowania. Wniesienie sprzeciwu powoduje natychmiastowe zaprzestanie profilowania danych przez Administratora. Sprzeciw ma charakter bezpłatny i może być wniesiony w dowolnym momencie.

Wykonanie praw, o których mowa powyżej odbywa się drogą elektroniczną na adres:

contact@bluewine.media, bądź też drogą pocztową na adres siedziby Firmy. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Topolowa 48/2, 31-506 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bernard.jirnov@bluewine.media

Administrator zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

 

§10
Bezpieczeństwo informacji i przechowywania danych

1. Blue Wine Media Agency Sp. z o.o., jako Administrator danych oświadcza, iż dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu internetowego są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

W szczególności Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w RODO, tj:

1) zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,

2) zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3)adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

5)przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;

6) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;

7)w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;

8)nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

§11
Postanowienia końcowe

Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.