KarmimyPsiaki.pl (8)

Karmimy Psiaki to ogólnopolska akcja pomagająca zwierzętom. Głównym celem organizacji jest eliminowanie bezdomności zwierzaków poprzez znajdowanie im domów i pomoc schroniskom oraz popularyzację adopcji. Portal intensywnie prowadzi kampanie społeczne i organizuje wydarzenia charytatywne.